Toán lớp 3 trang 32 - Em làm được những gì - Sách giáo khoa Chân trời sáng tạo

Tìm các biểu thức có giá trị bằng nhau. Đặt tính rồi tính a) 1 342 x 2. Một trang trại nuôi bò và gà, trong đó có 1 020 con bò

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Chọn ý trả lời đúng.

Phương pháp giải:

a) Muốn tìm thừa số ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

b) Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

c) Muốn tìm thừa số ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Tìm các biểu thức có giá trị bằng nhau.

Phương pháp giải:

Tính giá trị các biểu thức để tìm ra các biểu thức có giá trị bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

Vậy các biểu thức có giá trị bằng nhau là: A và P; B và M; C và N.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp giải:

- Đặt tính

- Đối với phép nhân: Thực hiện nhân theo thứ tự từ phải sang trái.

- Đối với phép chia phép: Thực hiện chia lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Số?

Phương pháp giải:

Muốn gấp một số lên 2 lần, ta lấy số đó nhân với 2.

Lời giải chi tiết:

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Một trang trại nuôi bò và gà, trong đó có 1 020 con bò. Số con gà trang trại nuôi gấp 8 lần số con bò. Hỏi trang trại đó nuôi tất cả bao nhiêu con bò và gà?

Phương pháp giải:

Bước 1: Số con gà trong trang trại = Số con bò x 8

Bước 2: Số con bò và gà trang trại đó = Số con gà + số con bò.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Bài giải

Trang trại nuôi số con gà là:

1020 x 8 = 8 160 (con gà)

Trang trại nuôi tất cả số con bò và gà là:

1 020 + 8 160 = 9 180 (con)

Đáp số: 9 180 con

Bài 6

Video hướng dẫn giải

An có 1 $\ell $ sữa, An để phần ông bà 500 ml sữa, phần còn lại An rót đều vào 2 cốc. Hỏi mỗi cốc đựng bao nhiêu mi-li-lít sữa?

Phương pháp giải:

Bước 1: Tìm phần sửa còn lại sau khi An để phần ông bà.

Bước 2: Muốn tìm mỗi cốc đựng bao nhiêu mi-li-lít sữa ta lấy phần còn lại chia cho 2.

Lời giải chi tiết:

Đổi 1 $\ell $ = 1 000 ml

Phần sữa An còn lại sau khi để phần ông bà là:

1 000 – 500 = 500 (ml)

Số mi-li-lít sữa mỗi cốc đựng là:

500 : 2 = 250 (ml)

Đáp số: 250 ml

Vui học

Video hướng dẫn giải

Số?

Quan sát hình ảnh bên.

Chó cân nặng ..?.. kg.

Mèo cân nặng ..?.. kg ..?...g

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức: Muốn gấp một số lên 2 lần, ta lấy số đó nhân với số lần.

Lời giải chi tiết:

Gà cân nặng 2 500 g.

Chó nặng gấp đôi bạn gà nên số cân nặng của chó là 2 500 x 2 = 5 000 (g)

Đổi 5 000 g = 5 kg

Bạn gà nặng gấp đôi bạn mèo nên số cân nặng của mèo là 2 500 : 2 = 1 250 (g)

Đổi 1 250 g= 1 kg 250 g

Ta điền như sau: 

Chó cân nặng 5 kg.

Mèo cân nặng 1 kg 250 g

Quảng cáo
close