Toán lớp 3 trang 35 - Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) - SGK Chân trời sáng tạo

Tính giá trị của biểu thức. a, 80 – (30 + 25) Để chuẩn bị quà tặng cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn, Trang xếp vào mỗi túi 1 quyển truyện

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Tính giá trị của biểu thức

a,  80 –  (30 + 25)                                 

b, (72 – 67) x 8                         

c, 50 : (10 : 2)

Phương pháp giải:

Khi tính giá trị của biểu thức có chứa dấu ngoặc thì trước tiên ta thực hiện các phép tính trong ngoặc.

Lời giải chi tiết:

a, 80 – (30 + 25) = 80 – 55

                           = 25

b, (72 – 67) x 8 = 5 x 8

                        = 40

c, 50 : (10 : 2) = 50 : 5

                       = 10

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Để chuẩn bị quà tặng cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn, Trang xếp vào mỗi túi 1 quyển truyện và 4 quyển vở. Hỏi 10 túi như vậy có bao nhiêu quyển truyện và vở?

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính tổng số truyện và số vở có trong một túi quà

Bước 2: Tính số quyển truyện và vở có trong 10 túi quà

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Mỗi túi : 1 quyển truyện và 4 quyển vở

10 túi        : ? quyển truyện và vở

Bài giải

Một túi quà có số quyển truyện và quyển vở là

                    1 + 4 = 5 (quyển)

10 túi quà có số quyển truyện và vở là

                       5 x 10 = 50 (quyển)

                    Đáp số: 50 quyển

Thử thách

Video hướng dẫn giải

Na nói với Bi: “ Tớ đã mua 2 lần trứng, mỗi lần 3 vỉ trứng gà và 1 vỉ trứng vịt ”. Biểu thức nào dưới đây giúp Na tính số vỉ trứng đã mua ?

 A. 3 x 1 x 2                    B. 3 + 1 x 2                     C. (3 + 1) x 2

Phương pháp giải:

Bước 1 : Tính số vỉ trứng trong một lần mua

Bước 2: Tính số vỉ trứng trong 2 lần mua

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

1 lần mua : 3 vỉ trứng gà và 1 trứng vịt

2 lần mua : ? vỉ trứng

Bài giải

Số vỉ trứng trong một lần mua là

                3 + 1 = 4 (vỉ)

Số vỉ trứng trong 2 lần mua là

             4 x 2 = 8 (vỉ)

Dó đó biểu thức giúp Na tính số vỉ trứng đã mua là C. (3 + 1) x 2

Quảng cáo
close