Toán lớp 3 trang 7 - Ôn tập các số đến 1 000 - SGK Chân trời sáng tạo

Số. Viết theo mẫu. Làm theo mẫu.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Số?

Phương pháp giải:

a) Quan sát tranh, em đếm số đơn vị, chục, trăm rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

b) Quan sát tranh để xác định số trăm, số chục, số đơn vị rồi viết số.

    Để viết các số ta viết theo thứ tự hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Viết theo mẫu.

a) Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

Mẫu: 729 = 700 + 20 + 9

641                             830

b) Viết tổng thành số.

Mẫu 200 + 80 + 3 = 283

900 + 60 + 3              100 + 1   

Phương pháp giải:

a) Xác định chữ số hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị rồi viết số thành tổng theo mẫu.

b) Xác định chữ số hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị rồi viết số.

Lời giải chi tiết:

a, 641 = 600 + 40 + 1                                                           

    830 = 800 + 30 + 0

b, 900 + 60 + 3 = 963                                                          

   100 + 1 = 101                        

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Làm theo mẫu.


Phương pháp giải:

Bước 1: Xác định các số hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị của mỗi số.

Bước 2: Đọc số hoặc viết số theo thứ tự từ hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.

            Viết các số thành tổng các trăm, chục, đơn vị theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Số?

Phương pháp giải:

Quan sát hình ta thấy hai số liền nhau hơn kém nhau 100, 10, 11 đơn vị từ đó ta tìm được các số còn thiếu bằng cách lấy số trước nó cộng thêm 100, 10, 11 đơn vị.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Số?

Phương pháp giải:

a, Quan sát hình ảnh ta thấy mũi tên nằm trong khoảng từ 20 đến 30 để điền được số vào ô trống ta đi so sánh 27 , 33 với 20 và 30

b, Quan sát hình vẽ ta thấy mũi tên nằm trong khoảng từ 300 đến 400 để điền số vào ô trống ta đi so sánh 280, 320 với 300 và 400

Lời giải chi tiết:

a, Ta có 20 < 27 < 30 < 33 do đó chọn số 27

b, Ta có 280 < 300 < 320 < 400 do đó chọn số 320

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Câu nào đúng, câu nào sai?

a, 612 gồm 1 trăm, 2 chục và 6 đơn vị

b, 621 gồm 6 trăm, 2 chục và 1 đơn vị

c, 162, 216, 612, 621 là các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn

Phương pháp giải:

-  Xác định các số hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị, so sánh với đề bài

- Nêu kết luận các câu đúng, sai theo yêu cầu bài toán.

Lời giải chi tiết:

a) Sai vì 621 gồm 6 trăm, 2 chục và 1 đơn vị.

b) Đúng.

c, Đúng.

 

Quảng cáo
close