Toán lớp 3 trang 64 - Bảng nhân 8 - SGK Chân trời sáng tạo

Số? Mỗi chiếc xe có 18 bánh xe. Hỏi 8 chiếc xe như thế có bao nhiêu bánh xe ?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Số?

Phương pháp giải:

Ta thấy hai số liền tiếp hơn kém nhau 8 đơn vị.

Để điền số vào dấu hỏi chấm ta lấy số liền trước cộng thêm 8 đơn vị.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Đọc phép nhân trong bảng nhân 8 có tích là mỗi số dưới đây.

Phương pháp giải:

Em đọc phép nhân có tích là các số đã cho ở đề bài dựa vào bảng nhân 8.

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Tính nhẩm.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả phép tính dựa vào bảng nhân 8.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Mỗi chiếc xe có 18 bánh xe. Hỏi 8 chiếc xe như thế có bao nhiêu bánh xe ?

Phương pháp giải:

Số bánh xe của 8 chiếc xe = Số bánh xe của một xe x 8

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

1 xe: 18 bánh xe

8 xe: ...bánh xe?

Bài giải

8 chiếc xe có số bánh xe là

  18 x 8 = 144 ( bánh xe )

Đáp số: 144 bánh xe

Quảng cáo
close