Toán lớp 3 trang 14 - Ôn tập phép nhân - SGK Chân trời sáng tạo

Số ? Viết phép nhân rồi tính số kẹo trong các đĩa.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Số?

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng nhân 2, bảng nhân 5 để điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm.

Lời giải chi tiết:

a) 3 x 5 = 5 x 3                     b) 8 x 5 = 5 x 8

    7 x 2 = 2 x 7                         2 x 4 = 4 x 2

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Viết phép nhân rồi tính số kẹo trong các đĩa.

Phương pháp giải:

a, Quan sát hình ảnh ta thấy có 4 cái đĩa, mỗi đĩa có 2 cái kẹo do đó để tính số kẹo ta lấy 2 nhân 4

b, Quan sát hình ảnh ta thấy có 4 cái đĩa, mỗi đĩa có 0 cái kẹo do đó để tính số kẹo ta lấy 0 nhân 4

Lời giải chi tiết:

a, Có 4 cái đĩa, mỗi đĩa có 2 cái kẹo. Ta có phép nhân 2 x 4 = 8

Vậy trong hình có 8 cái kẹo.

b, Có 4 cái đĩa, mỗi đĩa có 0 cái kẹo. Ta có phép nhân 0 x 4 = 0

Vậy trong hình không có chiếc kẹo nào.

Nhận xét: Số 0 nhân với số nào cũng bằng 0.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Tính nhẩm.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm dựa vào bảng nhân 2, bảng nhân 5 đã học.

Lời giải chi tiết:

a, 2 x 3 = 6                         10 x 2 = 20

    6 x 2 = 12                        1 x 2 = 2                                              

b, 5 x 7 = 35                        5 x 8 = 40

    9 x 5 = 45                       1 x 5 = 5

Quảng cáo
close