Toán lớp 3 trang 46 - Các khả năng xảy ra của một sự kiện - SGK Chân trời sáng tạo

Mỗi hộp có hai quả bóng (như hình vē). Không nhìn vào hộp, lấy ra một quả bóng. Bạn Vinh quay bánh xe ở hình bên, khi bánh xe dừng lại

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Mỗi hộp có hai quả bóng (như hình vē). Không nhìn vào hộp, lấy ra một quả bóng. Hãy nói các khả năng xảy ra về màu của quả bóng được lấy (dùng các từ có thể, chắc chắn, không thể).

Phương pháp giải:

Dùng các từ có thể, chắc chắn, không thể để mô tả các khả năng xảy ra về màu của quả bóng được lấy.

Lời giải chi tiết:

a) Quả bóng lấy ra có thể màu vàng.

- Quả bóng lấy ra có thể màu đỏ.

- Quả bóng lấy ra không thể màu xanh.

b) Quả bóng lấy ra chắc chắn màu xanh.

- Quả bóng lấy ra không thể màu vàng.

- Quả bóng lấy ra không thể màu đỏ.

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Câu nào đúng, câu nào sai?

Trong hộp có ba thẻ 2, 3, 4. Không nhìn vào hộp, lấy ra một thẻ.

a) Có thể lấy được thẻ mang số 3.

b) Chắc chắn lấy được thẻ mang số bé hơn 4.

c) Không thể lấy được thẻ mang số 1.

Phương pháp giải:

Xác định các câu đúng, câu sai dựa vào các khả năng xảy ra khi lấy 1 trong 3 thẻ số.

Lời giải chi tiết:

a) Có thể lấy được thẻ mang số 3. Đúng

b) Chắc chắn lấy được thẻ mang số bé hơn 4. Sai vì trong hộp có cả thẻ mang số 4.

c) Không thể lấy được thẻ mang số 1. Đúng

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Bạn Vinh quay bánh xe ở hình bên, khi bánh xe dừng lại, kim có thể chỉ vào phần hình tròn màu gì?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh mô tả các khả năng xảy ra khi bạn Vinh quay bánh xe.

Lời giải chi tiết:

Hình tròn có 3 màu: cam, xanh, vàng. Vậy có 3 khả năng xảy ra:

-  Khi bánh xe dừng lại, kim có thể chỉ vào phần hình tròn màu cam.

-  Khi bánh xe dừng lại, kim có thể chỉ vào phần hình tròn màu xanh.

-  Khi bánh xe dừng lại, kim có thể chỉ vào phần hình tròn màu cam.

 

Quảng cáo
close