Lý thuyết: Các khả năng xảy ra của một sự kiện - SGK Chân trời sáng tạo

Khi tung một đồng xu, hai khả năng xảy ra là: mặt sấp xuất hiện, mặt ngửa xuất hiện

Quảng cáo

Quảng cáo
close