Toán lớp 3 trang 34 - Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) - SGK Chân trời sáng tạo

Tính giá trị của biểu thức. a, 80 – 2 x 7 Câu nào đúng, câu nào sai? a, 70 – 15 + 35 = 90

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Tính giá trị của biểu thức.

a, 80 – 2 x 7                   

b, 35 + 12 : 2                   

c, 45 : 5 – 9

Phương pháp giải:

Biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép tính nhân, chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Câu nào đúng, câu nào sai?

Phương pháp giải:

- Đối với biểu thức chỉ có phép tính cộng, trừ hoặc chỉ có phép tính nhân, chia thì ta thực hiện từ trái sang phải.

- Biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép tính nhân, chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a, Ta có 70 – 15 + 35 = 55 + 35 = 90 do đó câu a đúng.

b, Ta co 50 : 5 x 2 = 10 x 2 = 20 do đó câu b đúng.

c, Ta có 8 + 2 x 5 = 8 + 10 = 18 do đó câu c sai.

Vui học

Video hướng dẫn giải

Có tất cả bao nhiêu quả cà chua?

Phương pháp giải:

Để tính được số cà chua ta tính tổng số cà chua ở bên ngoài và bên trong thùng.

Lời giải chi tiết:

Ta thấy trong hộp có 7 nhóm cà chua, mỗi nhóm có 5 quả.

Bên ngoài có 9 quả cà chua

Có tất cả số quả cà chua là

9 + 5 x 7 = 44 (quả)

                 Đáp số: 44 quả cà chua

Quảng cáo
close