Toán lớp 3 trang 69 - Diện tích của một hình - SGK Chân trời sáng tạo

So sánh diện tích một số hình phẳng trong bộ đồ dùng học tập.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải:

Sử dụng kiến thức: Hình A nằm hoàn toàn trong hình B thì diện tích hình A bé hơn diện tích hình B.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hành theo mẫu.

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Quan sát các hình dưới đây.

a) Mỗi hình gồm bao nhiêu ô vuông?

b) Lớn hơn, bé hơn hay bằng?

  • Diện tích hình B .?. diện tích hình A.
  • Diện tích hình A .?. diện tích hình B.
  • Diện tích hình B .?. diện tích hình C.

c) Tổng hay hiệu?

  • Diện tích hình A bằng .?. diện tích hai hình B và C.

Phương pháp giải:

a) Đếm số ô vuông ở mỗi hình.

b) Dựa vào câu a so sách diện tích các hình.

c) Dựa vào câu a so sách diện tích các hình rồi điền “Tổng hay hiệu” sao cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a) Hình A có 16 ô vuông.

Hình B có 8 ô vuông.

Hình C có 8 ô vuông.

b)

Diện tích hình B bé hơn diện tích hình A.

Diện tích hình A lớn hơn diện tích hình B.

Diện tích hình B bằng diện tích hình C.

c)

Diện tích hình A bằng tổng diện tích hai hình B và C.

 

Quảng cáo
close