Toán lớp 3 trang 45 - Bảng chia 4 - SGK Chân trời sáng tạo

Tính nhẩm. Số?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Tính nhẩm.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính dựa vào bảng chia 4.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Số?

Phương pháp giải:

Để tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Số?

Phương pháp giải:

Để tính số đĩa đựng đào ta lấy số quả đào chia cho số đào ở mỗi đĩa.

Lời giải chi tiết:

Ta có 20 : 4 = 5                         20 : 5 = 4

Quảng cáo
close