Toán lớp 3 trang 37 - Chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác - SGK Chân trời sáng tạo

Tính chu vi hình tứ giác có độ dài mỗi cạnh là 17 cm. Một vùng đất hình tứ giác có độ dài các cạnh lần lượt là 76 km, 51 km, 48 km và 75 km

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành

Video hướng dẫn giải

Bài 1

a) Đo độ dài các cạnh DE, EK, KD.

b) Tính chu vi hình tam giác DEK.

Phương pháp giải:

a) Dùng thước kẻ đo độ dài các cạnh DE, EK, KD.

b) Chu vi hình tam giác bằng tổng độ dài các cạnh của hình đó.

Lời giải chi tiết:

a) Đoạn thẳng DE = 3 cm; EK = 3 cm; DK = 2 cm.

b) Chu vi hình tam giác DEK là

        3 + 3 + 2 = 8 (cm)

                    Đáp số: 8 cm

Quảng cáo
decumar

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Tính chu vi hình tứ giác có độ dài mỗi cạnh là 17 dm.

Phương pháp giải:

Chu vi hình tứ giác bằng tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác đó.

Lời giải chi tiết:

Cách 1:                                  

Chu vi hình tứ giác có độ dài mỗi cạnh 17 dm là:

17 x 4 = 68 (dm)

Đáp số: 68 dm 

Cách 2:                                                 

Chu vi hình tứ giác là:

17 + 17 + 17 + 17 = 68 (dm)

Đáp số: 68 dm

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Một vùng đất hình tứ giác có độ dài các cạnh lần lượt là 76 km, 51 km, 48 km và 75 km. Tính chu vi vùng đất đó.

Phương pháp giải:

Chu vi vùng đất hình tứ giác bằng tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác đó.

Lời giải chi tiết:

Chu vi vùng đất đó là:

76 + 51 + 48 + 75 = 250 (km)

Đáp số: 250 km.

 

Quảng cáo
close