Lý thuyết: Làm quen với biểu thức - SGK Chân trời sáng tạo

60 - 24, 170 + 65, 2 x 2 + 3 .... là các biểu thức

Quảng cáo

Quảng cáo
close