Lý thuyết: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé - SGK chân trời sáng tạo

Băng giấy màu xanh dài gấp mấy lần băng giấy màu cam

Quảng cáo

Muốn tìm số lớn gấp mấy lần số bé ta lấy số lớn chia cho số bé

Quảng cáo
close