Lý thuyết: Nhiệt độ. Đo nhiệt độ - SGK Chân trời sáng tạo

Dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ. Đơn vị đo nhiệt độ là độ xê ...

Quảng cáo

Quảng cáo
close