Hoạt động vận dụng 3 trang 15 GDQP 10 KNTT

Em hãy tìm hiểu về bậc hàm của hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam?

Quảng cáo

Đề bài

Vận dụng 3 (trang số 15, SGK GDQP&AN)

Em hãy tìm hiểu về bậc hàm của hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em hãy tìm hiểu trong các luật nghĩa vụ quân sự 2015 hoặc luật công an nhân dân 2018

Lời giải chi tiết

Căn cứ Điều 8 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định chức vụ, cấp bậc quân hàm của hạ sĩ quan, binh sĩ như sau:

Cấp bậc quân hàm của hạ sĩ quan, binh sĩ:

- Thượng sĩ; Trung sĩ; Hạ sĩ; Binh nhất; Binh nhì

Căn cứ theo quy định tại Điều 21 Luật Công an nhân dân 2018 quy định về hệ thống cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân như sau:

Cấp bậc

Chức vụ

Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ

Thượng sĩ

Trung sĩ

Hạ sĩ

Chiến sĩ nghĩa vụ

Binh nhất

Binh nhì

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close