Hoạt động kiểm tra 6 trang 56 GDQP 10 KNTT

Đọc thông tin, thực hiện động tác tiến, lùi, qua phải, qua trái, theo khẩu lệnh của giáo viên

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 10 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...

Quảng cáo

Đề bài

Kiểm tra 6 (trang 56, SGK GDQP&AN)

Đọc thông tin, thực hiện động tác tiến, lùi, qua phải, qua trái, theo khẩu lệnh của giáo viên

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc nội dung sách giáo khoa trang 55, 56 để biết rõ thông tin sau đó thực hiện động tác 

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close