Hoạt động kiểm tra 7 trang 10 GDQP 10 KNTT

Hãy nêu sự phát triển của dân quân tự vệ qua các thời kì.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Kiểm tra 7.1

Kiểm tra 7.1 (trang 10, SGK GDQP&AN)  

Hãy nêu sự phát triển của dân quân tự vệ qua các thời kì.

Phương pháp giải:

Dựa vào dữ liệu trong SGK trang 10

Lời giải chi tiết:

a. Thời kì hình thành 1935-1945

Ngày 28 tháng 3 năm 1935, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ nhất ra “Nghị quyết về đội tự vệ” được coi là ngày thành lập Dân quân tự vệ Việt Nam

b. Trong kháng chiến chống Pháp 1945-1954

- Hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến19/12/1946, lực lượng DÂN QUÂN TỰ VỆ và du kích phát triển rộng khắp trên cả nước

- Tích cực phối hợp với bộ đội địa phương chống càn quét; cùng bộ đội chủ lực thực hiện nhiều chiến dịch lớn, đánh bại các chiến lược của địch, góp phần giành thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ

c. Trong kháng chiến chống Mĩ 1954-1975

- Tích cực tăng gia sản xuất chi viện cho miền Nam ruột thịt, cùng quân và dân cả nước lần lượt đánh bại các chiến lược của Mỹ

d. Từ năm 1975 đến nay

- Dân quân tự vệ trong cả nước từng bước phát triển cả về số lượng và chất lượng

- Phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Kiểm tra 7.2

Kiểm tra 7.2 (trang 10, SGK GDQP&AN)  

Hãy sưu tầm thêm những hình ảnh về lịch sử, truyền thống của dân quân tự vệ.

Phương pháp giải:

Tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close