Hoạt động kiểm tra 6 trang 71 GDQP 10 KNTT

Động tác trườn thường vận dụng trong những trường hợp nào?

Quảng cáo

Đề bài

Kiểm tra 6 (trang 71, SGK GDQP&AN)

Động tác trườn thường vận dụng trong những trường hợp nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào SGK trang 71

Lời giải chi tiết

Động tác trườn thường vận dụng trong những trường hợp: khi gần sát địch, cần hạ thấp thân người; khi vận động qua khu vực bằng phẳng, trống trải, hỏa lực địch bắn thẳng. 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close