Hoạt động kiểm tra 1 trang 27 GDQP 10 KNTT

Bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội là gì?

Quảng cáo

Đề bài

Kiểm tra 1 (trang 27, SGK GDQP&AN)

Bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội là gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nội dung trang số 27 – SGK GDQPAN10

Lời giải chi tiết

Bảo vệ an ninh quốc gia: là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia

Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội: Là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chạn, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn xã hội

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close