Hoạt động kiểm tra 3 trang 68 GDQP 10 KNTT

Trình bày điểm giống và khác nhau giữa động tác đi khom với động tác chạy khom.

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 10 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...

Quảng cáo

Đề bài

Kiểm tra 3 (trang 68, SGK GDQP&AN)

Trình bày điểm giống và khác nhau giữa động tác đi khom với động tác chạy khom.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào động tác đi khom với động tác chạy khom

Lời giải chi tiết

Điểm giống và khác nhau giữa động tác đi khom với động tác chạy khom:

- Giống nhau: vận dụng trong trường hợp gần địch có địa hình, địa vật che khuất.

- Khác nhau: Động tác cơ bản như động tác đi khom, tuy nhiên tốc độ nhanh hơn, bước chân dài hơn.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close