Hoạt động kiểm tra 5 trang 45 GDQP 10 KNTT

Quan sát Hình 8.4, ghép hình với thông tin phù hợp.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Quảng cáo

Đề bài

Kiểm tra 5 (trang 45, SGK GDQP&AN 10)

Quan sát Hình 8.4, ghép hình với thông tin phù hợp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc kĩ nội dung quan sát hình vẽ để đưa ra câu trả lời đúng

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Thông tin

Hình ảnh

1

a

2

e

3

c

4

d

5

b

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close