Hoạt động vận dụng 1 trang 41 GDQP 10 KNTT

Hiện nay ở Việt Nam vẫn còn tồn tại nhiều loại bom, mìn, đạn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, tiềm ẩn nhiều cơ mất an toàn

Quảng cáo

Đề bài

Vận dụng 1 (trang 41, SGK - GDQPAN 10)

Hiện nay ở Việt Nam vẫn còn tồn tại nhiều loại bom, mìn, đạn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, tiềm ẩn nhiều cơ mất an toàn. Khi phát hiện các loại vũ khí đó, em sẽ làm thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nêu suy nghĩ của cá nhân và xác định việc làm sao cho đúng đắn, an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh

Lời giải chi tiết

Khi thấy vật lạ nghi là bom mìn phải tránh xa và báo cho người lớn biết. Không đứng xem người khác cưa đục, tháo dỡ bom min, phải tránh xa, không tham gia rà tìm và buôn bán phế liệu chiến tranh.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close