Hoạt động kiểm tra 5 trang 55 GDQP 10 KNTT

Đọc thông tin, thực hiện động tác chào cơ bản theo khẩu lệnh của giáo viên

Quảng cáo

Đề bài

Kiểm tra 5 (trang 55, SGK GDQP&AN)

Đọc thông tin, thực hiện động tác chào cơ bản theo khẩu lệnh của giáo viên

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc nội dung sách giáo khoa trang 54, 55 để biết rõ thông tin sau đó thực hiện động tác 

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close