Hoạt động kiểm tra 1 trang 43 GDQP 10 KNTT

Quan sát hình 8.1, ghép hình với thông tin phù hợp

Quảng cáo

Đề bài

Kiểm tra 1 (trang 43, SGK GDQP&AN 10)

Quan sát hình 8.1, ghép hình với thông tin phù hợp

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc kĩ nội dung sách giáo khoa trang 42-43 để đưa ra câu trả lời đúng nhất

Lời giải chi tiết

a) Quân nhân phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với chế độ xã hội chủ nghĩa. (1)

b) Tích cực học tập chính trị quân sự, văn hóa, khoa học, kỹ thuật và pháp luật để không ngừng nâng cao phẩm chất và năng lực (3)

c) Thực hiện đúng 10 lời thề danh dự và 12 điều kỷ luật khi quan hệ với nhân dân, luôn rèn luyện ý trí chiến đấu, khắc phục mọi khó khăn không sợ hy sinh gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. (5)

d) Đoàn kết , bảo vệ và giúp đỡ nhân dân; tôn trọng lợi ích của và tập quán của nhân dân. (2)

e) Giữ gìn đoàn kết nội bộ, đề cao tự phê bình và phê bình, trung thực bình đẳng, thương yêu tôn trọng bảo vệ giúp đỡ lần nhau lúc thường cũng như lúc chiến đấu (4)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close