Hoạt động khởi động trang 42 GDQP 10 KNTT

Qua các phương tiện thông tin đại chúng hoặc những người mà em biết công tác trong lực lượng vũ trang nhân dân, em thấy việc mang mặc trang phục và xưng hô chào hỏi của họ như thế nào?

Quảng cáo

Đề bài

Khởi động (trang 42, SGK GDQP&AN 10)

Qua các phương tiện thông tin đại chúng hoặc những người mà em biết công tác trong lực lượng vũ trang nhân dân, em thấy việc mang mặc trang phục và xưng hô chào hỏi của họ như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thông qua phim ảnh, đài báo, internet em mà em đã xem hãy nêu cảm nhận của bản thân một cách khách quan nhất

Lời giải chi tiết

Về trang phục: thể hiện sự trang nghiêm, nghiêm nghị, thống nhất và sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân

Về cách xưng hô: thể hiện cấp bậc khi làm việc giữa người chỉ huy cấp trên với người cấp dưới, ngoài ra đối với những người quân nhân cùng cấp bậc với nhau thể tình đồng chí, đồng đội, sự đoàn kết gắn bó. Việc chào hỏi trong quân đội cũng là nét đẹp vốn có trong truyền thống của dân tộc Việt Nam

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close