Hoạt động kiểm tra 6 trang 9 GDQP 10 KNTT

Hãy sưu tầm thêm những hình ảnh về lịch sử; truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 10 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Kiểm tra 6.1

Kiểm tra 6.1 (trang 9, SGK GDQP&AN)  

Hãy nêu truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam.

Phương pháp giải:

Dựa vào dữ liệu trong SGK trang 9

Lời giải chi tiết:

- Trung thành tuyệt đối với sự nghiệp của Đảng

- Vì nhân dân phục vụ, dựa vào dân làm việc và chiến đấu

- Độc lập tự chủ, tự cường và tiếp thu vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm bảo vệ an ninh, trật tự và những thành tựu khoa học – công nghệ phục vụ công tác và chiến đấu

- Tận tuỵ trong công việc, cảnh giác, bí mật, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, kiên quyết, khôn khéo trong chiến đấu

- Quan hệ hợp tác quốc tế trong sáng thuỷ chung, nghĩa tình

Kiểm tra 6.2

Kiểm tra 6.2 (trang 9, SGK GDQP&AN)  

Hãy sưu tầm thêm những hình ảnh về lịch sử; truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam

Phương pháp giải:

Tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết:

Đội trinh sát - Sở Công an Bắc Bộ điều tra khám phá vụ án số 7 phố Ôn Như Hầu, Hà Nội ngày 12/7/1946.                                                                

 

Lực lượng Liêm phóng và Cảnh sát tự vệ Bắc Bộ bảo vệ lễ Tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, ngày 02/9/1945.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close