Hoạt động kiểm tra 2 trang 33 GDQP 10 KNTT

Hãy cho biết hành vi nào sau đây không được làm khi tham gia vào không gian mạng?

Quảng cáo

Đề bài

Kiểm tra 2 (trang 33, SGK GDQP&AN)

Hãy cho biết hành vi nào sau đây không được làm khi tham gia vào không gian mạng?

a) Đăng tải hoặc chia sẻ những thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh lên trang cá nhân trên mạng xã hội

b) Trao đổi học tập qua thư điện tử hoặc dịch vị tin nhắn trên mạng xã hội

c) Cài đặt chương trình tin học có chứa mã độc vào  mạng máy tính của nhà trường

d) Xâm nhập trái phép vào máy tính của người khác

e) Chơi bài trực tuyển để đổi lấy điểm và thẻ cào

g) Tạo tài khoản ảo trên MXH để khủng bố tinh thần hoặc xúc phạm danh dự người khác

h) Chia sẻ những hình ảnh về quảng bá du lịch của địa phương trên MXH. 

Hãy cho biết sự cần thiết phải ban hành Luật An ninh mạng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc nội dung SGK và phân tích kĩ từng ý để đưa ra câu trả lời

Lời giải chi tiết

- Hành vi không được làm khi tham gia vào không gian mạng: a, c, d, e, g

Sự cần thiết phải ban hành Luật An ninh mạng để:

- Luật An ninh mạng, tăng cường bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng, các tổ chức, cá nhân được hoạt động trên một môi trường không gian mạng quốc gia sẽ được bảo đảm an toàn, lành mạnh, hạn chế tối đa các yếu tố, nguy cơ xâm hại tới quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close