Hoạt động luyện tập 1 trang 10 GDQP 10 KNTT

Nêu những nét cơ bản nghệ thuật quân sự Việt Nam qua các giai đoạn.

Quảng cáo

Đề bài

Luyện tập 1 (trang 10, SGK GDQP&AN)  

Nêu những nét cơ bản nghệ thuật quân sự Việt Nam qua các giai đoạn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức đã học về lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam

Lời giải chi tiết

Nghệ thuật quân sự Việt Nam ra đời, không ngừng phát triển cùng với các cuộc chiến tranh trường kì của dân tộc. Những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ta chủ yếu vận đụng lối đảnh du kích, bí mật, nhanh chóng, di chuyển linh hoạt. Trong kháng chiển chống thực dân Pháp (9/1945 -1954), quân đội ta đánh địch ở quy mô cấp tiểụ đoản, trung đoàn, đại đoàn và chiến dịch. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975), quân đội ta đã từng bước thực hiện các trận đảnh lớn, tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng để tiều diệt ngày càng lớn lực lượng cửa địch; đỉnh cao là làm nên chiến thắng trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thống nhất nước nhà.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close