Hoạt động kiểm tra 5 trang 20 GDQP 10 KNTT

Học sinh có trách nhiệm gì trong phòng, chống ma túy?

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...

Quảng cáo

Đề bài

Kiểm tra 5 (trang số 20, SGK GDQP&AN)

Học sinh có trách nhiệm gì trong phòng, chống ma túy?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nội dung SGK trang 19, 20

Lời giải chi tiết

- Không vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy.

- Thực hiện nghiêm các quy định, chương trình, hoạt động của nhà trường về phòng, chống ma túy.

- Vận động thành viên trong gia đình, bạn bè, cộng đồng nơi cư trú thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy.

- Kịp thời tố giác người có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy cho gia đình, nhà trường, các cơ quan chức năng.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close