Hoạt động khởi động trang 11 GDQP 10 KNTT

Em hãy chia sẻ hiểu biết của mình về nhiệm vụ của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam?

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 10 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...

Quảng cáo

Đề bài

Khởi động (trang số 11, SGK GDQP&AN)

Em hãy chia sẻ hiểu biết của mình về nhiệm vụ của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm hiểu qua sách báo, tivi, thời sự, internet, mạng xã hội…

Lời giải chi tiết

+ Nhiệm vụ của quân đội: sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc; thực hiện công tác vận động, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lao động sản xuất, kết hợp quốc phòng với kinh tế – xã hội, tham gia phòng thủ dân sự, cùng toàn dân xây dựng đất nước; thực hiện nghĩa vụ quốc tế

+ Nhiệm vụ của công an nhân dân Việt Nam: thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close