Hoạt động kiểm tra 2 trang 62 GDQP 10 KNTT

Nêu những điểm khác khi thực hiện đội hình tiểu đội 2 hàng ngang với đội hình tiểu đội 1 hàng ngang

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 10 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...

Quảng cáo

Đề bài

Kiểm tra 2 (trang 62, SGK GDQP&AN)

Nêu những điểm khác khi thực hiện đội hình tiểu đội 2 hàng ngang với đội hình tiểu đội 1 hàng ngang

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào dữ liệu trong SGK trang 62

Lời giải chi tiết

Điểm khác khi thực hiện đội hình tiểu đội 2 hàng ngang với đội hình tiểu đội 1 hàng ngang là:

 

Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang

Khẩu lệnh

“Tiểu đội 2 hàng ngang - tập hợp”

Vị trí đứng trong đội hình

Các số lẻ đứng hàng trên, các số chẵn đứng hàng dưới, cự li giữa hàng trên và hàng dưới là 1m. Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang không điểm số.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close