Hoạt động vận dụng 1 trang 30 GDQP 10 KNTT

Em hãy cùng các bạn trong nhóm lên kế hoạch và thực hiện một công việc góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội?

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 10 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...

Quảng cáo

Đề bài

Vận dụng 1 (trang 30, SGK GDQP&AN)

Em hãy cùng các bạn trong nhóm lên kế hoạch và thực hiện một công việc góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực tế em và các bạn có thể làm những công việc nào hãy nêu ra những công việc đó

Lời giải chi tiết

Em cùng các bạn trong nhóm sẽ tham gia tuyên truyền cho các học sinh trong trường và địa phương nơi mình đang sinh sống về các văn bản phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

Khi phát hiện thấy có hiện tượng học sinh vi phạm lỗi liên quan đến trật tự an toàn xã hội thì khẩn trương thông báo cho cơ quan chức năng và gia đình để kịp thời ngăn chặn

Nếu bạn cùng lớp có những hành vi vi phạm trật tự an toàn xã hội thì phải nguyên nhủ bạn, chỉ ra cái đúng, cái sai cho bạn hiểu chứ không xa lánh chê bai khiến cho bạn ngày càng lún sâu vào những vi phạm đó

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close