Hoạt động luyện tập 1 trang 35 GDQP 10 KNTT

Trường em thực hiện tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức về an ninh mạng cho học sinh như thế nào?

Quảng cáo

Đề bài

Luyện tập 1 (trang 35, SGK GDQP&AN)

Trường em thực hiện tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức về an ninh mạng cho học sinh như thế nào? Em hãy cho biết hiệu quả của các hình thức tuyên truyền, giáo dục đó?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Căn cứ vào tình hình thực tế trường em để đưa ra câu trả lời

Lời giải chi tiết

Tổ chức các buổi học ngoại khóa về cách sử dụng mạng xã hội an toàn, nhằm giúp học sinh có thêm kiến thức, kỹ năng để bảo vệ bản thân trước những nguy hiểm mà mạng xã hội đem lại

Tổ chức chuyên đề Tuổi trẻ học đường với an ninh mạng, học sinh nắm những thủ đoạn, chiêu trò đã và đang diễn ra trên không gian mạng, nâng cao nhận thức, có hiểu biết đúng đắn, kỹ năng bảo vệ bản thân trên mạng xã hội, tránh xa tiêu cực

Lấy ví dụ thực tiễn sinh động thông qua các hình ảnh, chuyên gia an ninh mạng tuyên truyền, đưa ra một số biện pháp phòng ngừa để học sinh chủ động phòng tránh tội phạm trên mạng như: giữ bí mật thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ nhà ở, thông tin tài khoản ngân hàng, tài khoản các dịch vụ trên internet…

Việc thực hiện tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức về an ninh mạng cho học sinh giúp cho học sinh sử dụng mạng Internet an toàn, biết phòng tránh tác động xấu và nâng cao ý thức trách nhiệm của bản thân về an toàn thông tin mạng

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close