Hoạt động kiểm tra 2 trang 22 GDQP 10 KNTT

Theo em, độ tuổi nào dưới đây phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông?

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 10 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...

Quảng cáo

Đề bài

Kiểm tra 2 (trang số 22, SGK GDQP&AN)

Theo em, độ tuổi nào dưới đây phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nội dung SGK trang 21, 22 phần 2. Vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Lời giải chi tiết

Độ tuổi phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông là người đủ 16 tuổi trở lên

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close