Hoạt động kiểm tra 4 trang 54 GDQP 10 KNTT

Quan sát động tác mẫu của giáo viên và thực hiện nhiệm vụ

Quảng cáo

Đề bài

Kiểm tra 4 (trang 54, SGK GDQP&AN)

Quan sát động tác mẫu của giáo viên và thực hiện nhiệm vụ

- Tự hô khẩu lệnh và thực hiện động tác giậm, chân đứng lại

- Thực hiện động tác đổi chân khi đang giậm, đang giậm chân chuyển thành đi đều, đang đi đều chuyển thành giậm chân

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc nội dung sách giáo khoa trang 53, 54 để biết rõ thông tin sau đó thực hiện động tác

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close