Hoạt động luyện tập trang 72 GDQP 10 KNTT

Em hãy nêu trường hợp vận dụng và thực hiện các động tác: đi khom, chạy khom, bò cao, lê, trườn và vọt tiễn, dừng lại với súng tiểu liên AK.

Quảng cáo

Đề bài

Luyện tập (trang 72, SGK GDQP&AN)

Em hãy nêu trường hợp vận dụng và thực hiện các động tác: đi khom, chạy khom, bò cao, lê, trườn và vọt tiễn, dừng lại với súng tiểu liên AK.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên hệ thực tế, dựa vào kiến thức đã học về các động tác: đi khom, chạy khom, bò cao, lê, trườn và vọt tiễn, dừng lại

Lời giải chi tiết

Các động tác

Vận dụng

Đi khom

Khi ta còn ở tương đối xa địch, trong điều kiện địa hình có vật che khuất, che đỡ cao ngang tầm ngực hoặc đêm tối, trời mưa, sương mù, địch khó phát hiện.

Chạy khom

Vượt qua địa hình trống trải trong tầm nhìn hoặc tránh bom đạn của địch. 

Bò cao

Nơi địa hình có vật che khuất, che đỡ cao hơn tư thế ngồi; vận động qua những nơi địa hình, địa vật dễ phát ra tiếng động, địch có thể nghe thấy như nơi gạch ngói, sỏi đá lởm chởm, cành khô, lá cây.

Khi ta ở gần địch, địa hình, địa vật che khuất, che đỡ cao hơn tư thế ngồi, cần thu hẹp diện tích cơ thể, vận động nhẹ nhàng. 

Trườn

Khi gần sát địch, cần hạ thấp thân người; khi vận động qua khu vực bằng phẳng, trống trải, hỏa lực địch bắn thẳng.

Vọt tiễn, dừng lại

Khi vượt qua địa hình trống trải, khi địch tạm ngừng hỏa lực. 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close