Hoạt động khởi động 2 trang 31 GDQP 10 KNTT

Khi đăng kí tài khoản trên mạng xã hội, em thường phải khai báo những thông tin gì?

Quảng cáo

Đề bài

Khởi động 2 (trang 31, SGK GDQP&AN)

Khi đăng kí tài khoản trên mạng xã hội, em thường phải khai báo những thông tin gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Theo như quy định của các trang mạng xã hội hiện nay thì người dùng cần khai báo thông tin cá nhân và một số thông tin liên quan khác…

Lời giải chi tiết

Khi đăng kí tài khoản trên mạng xã hội, em thường phải khai báo những thông tin: Thông tin cá nhân như: họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số điện thoại, mật khẩu,...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close