Hoạt động luyện tập 1 trang 30 GDQP 10 KNTT

Em sẽ làm gì để góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội tại địa phương?

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Quảng cáo

Đề bài

Luyện tập 1 (trang 30, SGK GDQP&AN)

Em sẽ làm gì để góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội tại địa phương?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bản thân cá nhân học sinh hãy nhận thức rõ về những việc làm của mình để đưa ra đáp án đúng nhất

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

Không tụ tập bạn bè để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

Thông báo cho cơ quan chức năng về những người có hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

Kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của bạn bè về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close