Hoạt động luyện tập 3 trang 20 GDQP 10 KNTT

Em hãy nêu những hoạt động nhà trường đã làm đề phòng, chống ma túy.

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 10 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...

Quảng cáo

Đề bài

Luyện tập 3 (trang số 20, SGK GDQP&AN)

Em hãy nêu những hoạt động nhà trường đã làm đề phòng, chống ma túy.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm hiểu qua sách, báo, thời sự, mạng internet, mạng xã hội…

Lời giải chi tiết

- Các nhà trường và cơ sở giáo dục phải tổ chức thực hiện chương trình giáo dục về phòng, chống ma tuý; giáo dục pháp luật về phòng, chống ma tuý và lối sống lành mạnh cho học sinh, sinh viên, học viên; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn học sinh, sinh viên, học viên tham gia tệ nạn ma tuý

- Nhà trường và cơ sở giáo dục cũng phải phối hợp với gia đình, cơ quan, tổ chức và chính quyền địa phương để quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên, học viên về phòng, chống ma tuý

- Tổ chức khám sức khoẻ khi nhập học, khám sức khỏe định kỳ cho học sinh; kiểm tra, xét nghiệm sử dụng ma túy ngẫu nhiên và xét nghiệm đột xuất khi cần thiết đối với các trường hợp học sinh có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy

- Tổ chức cho học sinh ký cam kết không liên quan đến tệ nạn ma túy, có xác nhận phối hợp quản lý của gia đình người học theo từng năm học

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close