Hoạt động kiểm tra 7 trang 56 GDQP 10 KNTT

Quan sát động tác mẫu của giáo viên và thực hiện nhiệm vụ

Quảng cáo

Đề bài

Kiểm tra 7 (trang 56, SGK GDQP&AN)

Quan sát động tác mẫu của giáo viên và thực hiện nhiệm vụ

- Thực hiện động tác chạy đều, đứng lại.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc thông tin SGK trang 58, 59 để biết rõ thông tin và thực hiện động tác

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close