Hoạt động khởi động trang 5 GDQP 10 KNTT

Quan sát hình 1.1 và cho biết: Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam gồm những thành phần nào?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Khởi động 1.1

Khởi động 1.1 (trang 5, SGK GDQP&AN)  

Quan sát hình 1.1 và cho biết: Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam gồm những thành phần nào?

Phương pháp giải:

Quan sát và trả lời

Lời giải chi tiết:

Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam gồm:

+ Quân đội nhân dân Việt Nam

+ Công an nhân dân Việt Nam

+ Dân quân tự vệ

Khởi động 1.2

Khởi động 1.2 (trang 5, SGK GDQP&AN)  

Hãy kể về những người thân hoặc người xung quanh hoạt động trong lực lượng vũ trang nhân dân mà em biết.

Phương pháp giải:

Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

Những nguời đó thuộc lực lượng nào? Công tác ở đâu? Có cấp bậc, chức vụ gì?

Ví dụ: Bố Nguyễn Văn A

- Thuộc lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam

- Công tác ở Quân khu mấy?, Lữ đoàn nào?...

- Cấp bậc: đại tá, thiếu tá, thiếu úy…

- Chức vụ: Lữ đoàn trưởng, đại đội trưởng,…

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close