Hoạt động kiểm tra 3 trang 44 GDQP 10 KNTT

Quan sát hình 8.2, ghép hình với thông tin phù hợp

Quảng cáo

Đề bài

Kiểm tra 3 (trang 44, SGK GDQP&AN 10)

Quan sát hình 8.2, ghép hình với thông tin phù hợp

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc và phân tích nội dung trang 44 SGK – GDQPAN10

Lời giải chi tiết

Thông tin

Hình ảnh

1

b

2

c

3

a

4

d

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close