Hoạt động kiểm tra 3 trang 44 GDQP 10 KNTT

Quan sát hình 8.2, ghép hình với thông tin phù hợp

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 10 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...

Quảng cáo

Đề bài

Kiểm tra 3 (trang 44, SGK GDQP&AN 10)

Quan sát hình 8.2, ghép hình với thông tin phù hợp

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc và phân tích nội dung trang 44 SGK – GDQPAN10

Lời giải chi tiết

Thông tin

Hình ảnh

1

b

2

c

3

a

4

d

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close