Hoạt động kiểm tra 5 trang 70 GDQP 10 KNTT

Nếu điểm giống và khác nhau về trường hợp vận dụng của động tác lê cao với động tác bò cao.

Quảng cáo

Đề bài

Kiểm tra 5 (trang 70, SGK GDQP&AN)

Nếu điểm giống và khác nhau về trường hợp vận dụng của động tác lê cao với động tác bò cao.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào động tác lê cao với động tác bò cao

Lời giải chi tiết

Điểm giống và khác nhau về trưởng hợp vận dụng của động tác lê cao so với động tác bò cao:

- Giống nhau: thường vận dụng động tác bò cao nơi có vật che khuất, che đỡ cao hơn tư thế ngồi. Thực hiện khi chiến sĩ giữ súng tiểu liên AK. 

- Khác nhau: động tác bò cao tốc độ nhanh hơn.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close