Hoạt động kiểm tra 2 trang 68 GDQP 10 KNTT

Người chiến sĩ có thể vận dụng động tác đi khom trong điều kiện địa hình, địa vật thấp hơn tầm ngực không, tại sao?

Quảng cáo

Đề bài

Kiểm tra 2 (trang 68, SGK GDQP&AN)

Người chiến sĩ có thể vận dụng động tác đi khom trong điều kiện địa hình, địa vật thấp hơn tầm ngực không, tại sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào điều kiện thực hiện động tác đi khom cao

Lời giải chi tiết

Người chiến sĩ không thể vận dụng động tác đi khom trong điều kiện địa hình, địa vật thấp hơn tầm ngực vì Động tác đi khom cao vận dụng khi ta còn ở tương đối xa địch, trong điều kiện địa hình có vật che khuất, che đỡ cao ngang tầm ngực hoặc đêm tối, trời mưa, sương mù, địch khó phát hiện.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close