Hoạt động kiểm tra 7 trang 46 GDQP 10 KNTT

Quan sát Hình 8.5, ghép hình với thông tin phù hợp

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 10 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...

Quảng cáo

Đề bài

Kiểm tra 7 (trang 46, SGK GDQP&AN 10)

Quan sát Hình 8.5, ghép hình với thông tin phù hợp

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc nội dung phần 3. Những điều cấm đối với cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân để đưa ra câu trả lời

Lời giải chi tiết

Thông tin

Hình ảnh

1

b

2

d

3

a

4

c

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close