Hoạt động kiểm tra 3 trang 7 GDQP 10 KNTT

Hãy nêu các truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam

Quảng cáo

Đề bài

Kiểm tra 3 (trang 7, SGK GDQP&AN)  

Hãy nêu các truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào dữ liệu trong SGK trang 7

Lời giải chi tiết

Trải qua quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, quân đội ta đã viết nên truyền thống vẻ vang: Trung thành vô hạn với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; quyết chiến, quyết thắng, biết đánh, biết thắng; gắn bó máu thịt với nhân dân, quân với dân một ý chí; đoàn kết nội bộ, cán bộ, chiến sĩ bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ, thương yêu giúp đỡ nhau, trên dưới đồng lòng, thống nhất ý chí và hành động; kỉ luật tự giác, nghiêm minh, độc lập tự chủ, tự lực tự cường, cần kiệm xây dựng quân đội, xây dựng đất nước, tôn trọng và bảo vệ của công; lối sống trong sạch, lành mạnh, có văn hoá, trung thực, khiêm tốn, giản dị, lạc quan; luôn nêu cao tinh thần ham học, cầu tiến bộ, nhạy cảm, tinh tế trong cuộc sống; đoàn kết quốc tế trong sáng, thuỷ chung, chí nghĩa chí tình.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close