Hoạt động kiểm tra 3 trang 29 GDQP 10 KNTT

Em hãy nêu những hoạt động của lực lượng công an, dân quân xã (phường) để bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn?

Quảng cáo

Đề bài

Kiểm tra 3 (trang 29, SGK GDQP&AN)

Em hãy nêu những hoạt động của lực lượng công an, dân quân xã (phường) để bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Căn cứ vào tình hình địa phương của thực tế nơi mình sinh sống từ đó đưa ra đáp án chính xác về hoạt động của lực lượng công an và dân quân

Lời giải chi tiết

- Hoạt động của lực lượng công an xã (phường) để bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

+ Quản lý hộ khẩu, cấp giấy chứng minh nhân dân; quản lý con dấu; quản lý về an ninh, trật tự các nghề kinh doanh có điều kiện và dịch vụ bảo vệ; quản lý và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng; quản lý vũ khí, vật liệu nổ; quản lý, thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy; tham gia cứu hộ, cứu nạn ...

 - Hoạt động của lực lượng dân quân xã (phường) để bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

+ Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật, hội thi, hội thao, diễn tập.

+ Tham gia thực hiện các biện pháp về chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng theo quy định của pháp luật, quyết định của cấp có thẩm quyền.

+ Phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ; tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và nhiệm vụ phòng thủ dân sự khác theo quy định của pháp luật.

+ Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; tham gia xây dựng địa phương, cơ sở vững mạnh toàn diện, thực hiện chính sách xã hội.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật

+ Dân quân tự vệ cùng với quân đội nhân dân và công an nhân dân bảo vệ Đảng, chírih quyền, tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của cơ quan, tổ chức ở địa phương, cơ sở; làm nòng cốt cùng toàn dân đảnh giặc ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close