Hoạt động kiểm tra 4 trang 8 GDQP 10 KNTT

Hãy nêu các thời kì xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của công an nhân dân

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Kiểm tra 4.1

Kiểm tra 4.1 (trang 8, SGK GDQP&AN)  

Hãy nêu các thời kì xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của công an nhân dân

Phương pháp giải:

Dựa vào dữ liệu trong SGK trang 8

Lời giải chi tiết:

a. Thời kì hình thành 1930-1945

b. Thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954)

c. Thời kì kháng chiến chống đế quốc Mĩ (1954 – 1975)

d. Giai đoạn xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XÃ HỘI CHỦ NGHĨA từ 1975 đến nay

 

Quảng cáo
decumar

Kiểm tra 4.2

Kiểm tra 4.2 (trang 8, SGK GDQP&AN)  

Những nhiệm vụ và chiến công nổi bật của công an nhân dân quan từng thời kì là gì?

Phương pháp giải:

Dựa vào dữ liệu trong SGK trang 8

Lời giải chi tiết:

a. Thời kì hình thành (1930-1945)

- Tiền thân của Công an nhân dân: Đội tự vệ đỏ; đội tự vệ công nông; Ban công tác đội; Đội tự vệ cứu quốc; Đội danh dự trừ gian; Đội trinh sát; Đội hộ lương diệt ác. => Đây là các tổ chức tiền thân của lực lượng Công an nhân dân cùng nhân dân tham gia khởi tổng nghĩa giành chính quyền, Đồng thời bảo vệ thành công ngày quốc khánh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (2/9/1945)

b. Thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954)

- Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, công an có nhiệm vụ bảo vệ các lực lượng tham gia chiến dịch, bảo vệ dân công, bảo vệ giao thông vận tải, bảo vệ kho tàng... góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử

- Xuất hiện nhiều tấm gương: chị Võ Thị Sáu, Trần Việt Hùng, Trần Văn Châu...

c. Thời kì kháng chiến chống đế quốc Mĩ (1954 – 1975)

- Giai đoạn từ năm 1954 – 1960: ổn định an ninh, chống phản cách mạng, phục vụ công cuộc khôi phục kinh tế, cải tạo XÃ HỘI CHỦ NGHĨA.

- Giai đoạn từ năm 1961 – 1965: tăng cường xây dựng lực lượng, góp phần đánh thắng chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”

- Giai đoạn từ năm 1965 – 1968: Giữ gìn an ninh chính trị, góp phần đánh bại chiến lược “Chiến tranh cục bộ”

- Giai đoạn từ năm 1969 – 1973: Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm phá sản chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh”

- Giai đoạn từ năm 1973 – 1975: cùng cả nước dốc sức giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

d. Giai đoạn xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XÃ HỘI CHỦ NGHĨA từ 1975 đến nay.

Hiện nay Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động chống phá cách mạng của các thế lực thù địch; cùng với lực lượng quân đội và dân quân tự vệ làm nòng cốt trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close