Hoạt động vận dụng 1 trang 20 GDQP 10 KNTT

Em hãy trao đổi với các bạn trong lớp về những công việc của lực lượng công an đã thực hiện phòng, chống ma túy ở địa bàn (xã, phường) nới em sinh sống.

Quảng cáo

Đề bài

Vận dụng 1 (trang số 20, SGK GDQP&AN)

Em hãy trao đổi với các bạn trong lớp về những công việc của lực lượng công an đã thực hiện phòng, chống ma túy ở địa bàn (xã, phường) nới em sinh sống.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên hệ thực tế và trao đổi với bạn bè

Lời giải chi tiết

đường dây tội phạm về ma túy, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy

- Chủ trì, làm tốt vai trò thường trực Tổ Công tác liên ngành kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất trong xuất nhập khẩu và sản xuất kinh doanh, không để thất thoát vào việc sản xuất, mua bán các chất ma túy

- Thường xuyên rà soát, thống kê chính xác, lập danh sách người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy, cập nhật vào phần mềm quản lý thông tin người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh; có biện pháp quản lý chặt chẽ, không để người nghiện ma túy là nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy; nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ làm công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn, các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close