Hoạt động khởi động 1 trang 31 GDQP 10 KNTT

Tên một số dịch vụ internet phổ biến mà em thường sử dụng?

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 10 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...

Quảng cáo

Đề bài

Khởi động 1 (trang 31, SGK GDQP&AN)

Tên một số dịch vụ internet phổ biến mà em thường sử dụng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên hệ thực tế bản thân em đang sử dụng những trang mạng nào để đưa ra câu trả lời

Lời giải chi tiết

Google, Youtobe… mạng xã hội như: Facebook, Instagram, gmail,...

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close